„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah
Sme jazyková škola, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje svoje služby a spôsoby výučby cudzích jazykov podľa potrieb zákazníka
Našim hlavným cieľom je poskytnúť kvalitnú, efektívnu a systematickú jazykovú výučbu pre celé spektrum študentov – od tých najmenších až po najnáročnejších.
Široký výber jazykových kurzov, odborné jazykové školenia, individuálny prístup ku každému študentovi, spôsob a prevedenie našej práce, vytvorenie príjemnej atmosféry, splnenie požiadaviek klienta – to sú priority našej jazykovej školy.
Snažíme sa pohotovo reagovať na potreby trhu. Zaviedli sme viacero foriem špacializovaného vzdelávania a tiež doplnkové vzdelávanie pre nezamestnaných, aby sme im pomohli lepšie sa uplatniť na trhu práce nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
V letnom období už od roku 2005 organizujeme prímestské letné jazykové tábory, najmä pre tých najmenších.
Prekladateľská a tlmočnícka agentúra našej jazykovej školy ponúka klientom služby v oblasti prekladov a tlmočenia (či už komerčných alebo úradne overených) a naďalej dokazuje našim zákazníkom, že je schopná pre nich urobiť maximum.
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2018
Návrat na obsah