Učebnice

 PDF  Tlač  Email
Obsah článku
Učebnice
Strana 2
Strana 3
Všetky stránky

Anglický jazyk

 

Face to Face (starter – advanced)

Vydavateľstvo: Cambridge 

Vynikajúca sada učebníc pre všeobecný kurz anglického jazyka. Je ideálna pre študentov, ktorí sa chcú naučiť komunikovať čo najrýchlejšie a čo najefektívnejšie. Učebnice sú založené na komunikačnej báze. Kombinujú najmodernejšie metodiky výučby so špeciálnymi prvkami, ktoré napomáhajú naučiť sa jazyk ľahšie. Slovnej zásobe a gramatike je venovaná rovnaká pozornosť a v učebniciach je silný dôraz na počúvanie a komunikáciu v spoločenských situáciách.

Sada pre študenta zahŕňa:

učebnicu, pracovný zošit a CD-Rom/Audio CD

Opportunities (starter – advanced)

Vydavateľstvo: Longman

Sada učebníc, špeciálne zostavená  pre potreby študentov stredných škôl. Zabezpečujú komplexnú prípravu na úspešné zloženie maturity. Učebnice obsahujú sekcie na maturitné precvičovanie a správne písanie, moderné témy na komunikáciu. Sú zamerané na zvládnutie skúškových stratégií, počúvanie, čítanie, prezentácie gramatických javov a následné precvičovanie, rozvoj písomného prejavu. 

Sada  pre študenta obsahuje:

učebnicu (Student´s book) , pracovný zošit (Powerbook) a CD-Rom

 

Business Vocabulary in Use (elementary – advanced)

Vydavateľstvo: Cambridge

Učebnica zahŕňa:

slovnú zásobu od  aktuálnych základných pojmov až po náročnejšie témy  obchodnej angličtiny a vysvetľuje ich používanie. Obsahuje tematické celky s obsahom práca, čas, peniaze, produkty, služby, profesie, ľudia a organizácie, výroba, marketing, financie a ekonomika, kultúra obchodovania, kvalita, stratégie, marketing, IT a internet, globalizácia, etické otázky. Cvičenia sú zamerané na používanie čísel, telefonovanie, posielanie mailov a faxov, pracovné stretnutia a prezentácie.

 

Market Leader (elementary – advanced)

Vydavateľstvo: Financial Times

Market Leader New Editions je top rad učebníc na výučbu Business English. V spolupráci s Financial Times prináša aktuálne a reálne články, témy, slovnú zásobu, prípadové štúdie z obchodu, ekonómie, financií, marketingu, managementu a bankovníctva.

Úrovne Elementary - Advanced.

Každá sada učebníc obsahuje:

Self Study CD-ROM. Kapitoly sú tematicky zameraný, s prípadovou štúdiou, diskusiami a roleplays. Autentický materiál z Financial Times študentov zaujme modernými témami a problematikou, ktorú môžu riešiť v skutočnej obchodnej praxi.

 

Callan Method

Vydavateľstvo: Orchard Publishing Ltd. 

Callanova metóda umožňuje osvojiť si angličtinu 4x rýchlejšie než bežnou metódou. Počet učebníc na výučbu Callan metódy je 7. Sú rozdelené do 12 úrovní. K jednotlivým učebniciam si študent môže objednať aj audio nahrávky na CD.


Nemecký jazyk

 

Tangram Aktuell 

Vydavateľstvo: Hueber

Učebnica je založená na komunikatívnom prístupe a vďaka moderným metódam výučby, podrobne opísaným v metodickej príručke, umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v autentickom jazykovom prostredí. Má odporúčaciu doložku MŠ SR. Je veľmi systematická a ponúka množstvo materiálu pre kreatívne a pestré hodiny nemeckého jazyka. Je rozdelená do dielov podľa úrovní Európskeho jazykového portfólia.

Súčasťou sady je:

pracovný zošit s kľúčom a CD k pracovnému zošitu


Alltag Beruf & Co.

Vydavateľstvo: Hueber

Do učebníc je integrovaná komunikácia na pracovisku a v každodenných situáciách. Je vhodná pre študentov, ktorí buď chcú žiť v nemecky hovoriacich krajinách alebo spolupracujú s obchodnými partnermi z týchto krajín. Pripravuje na skúšky Start Deutsch (A1, A2) alebo Zertifikat Deutsch (B1).

Sada obsahuje:

učebnicu s integrovaným pracovným zošitom, slovník 

 

Nemčina pre opatrovateľky

Učebnica, ktorá napomáha opatrovateľkám pri príprave na budúce zamestnanie a uľahčuje komunikáciu v situáciách, do ktorých sa najčastejšie opatrovateľky pracujúce v zahraničí dostávajú. Je určená všetkým vekovým kategóriám. Poslúži rovnako dobre i tým, ktorí s nemeckým jazykom ešte len začínajú. Učebnica sa skladá z troch častí. Teoretická časť je zameraná na základnú gramatiku, výslovnosť a pod., praktická časť obsahuje slovnú zásobu na každodenné témy a situácie. V pracovnom zošite si viete overiť a precvičiť nadobudnuté vedomosti. 

 


 

Taliansky jazyk 

 

 

 

Nuovo Progetto Italiano

 

Veľmi dobrá a moderná učebnica talianskeho jazyka pre študentov od úplných začiatočníkov s interaktívnym CD-ROM.


Španielsky jazyk


Suena, Ven Nuevo

Moderné učebnice španielskeho jazyka zamerané na komunikačné zručnosti, výslovnosť a pravopis. Učebnice ponúkajú pre študentov zaujímavé aktivity a reálie o španielskej a latinskoamerickej kultúre. Sada učebníc obsahuje: učebnicu, pracovný zošit a CD. 

 

Francúzsky jazyk

 

Campus

Jednoduchá a prehľadne spracovaná učebnica pre študentov francúzskeho jazyka od úplných začiatočníkov. Sada obsahuje učebnicu a pracovný zošit.

 

Slovenský jazyk


Slovenčina pre cudzincov

Vydavateľstvo : SPN, Mladé letá

Široko poňatá učebnica pre zahraničných študentov, ktorí sa potrebujú naučiť základy slovenského jazyka. V sade s pracovným zošitom.


 
Copyright © 2014. ELLI European Languages Learning Institution.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.