„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Špecializácia

So just be yourself, have fun and most importantly, acquire joyful experience with us.
What´s more?
We don´t only offer you top quality lessons but also lessons with nice, helpful and creative lecurers.
Angličtina pre právnikov
Prípravný kurz na jazykové  certifikáty a štátnicové skúšky

zvyšuje kvalifikáciu v práci
  slúži ako doklad k prijímaciemu pohovoru na univerzite
  slúži ako doklad pre tých, ktorí chcú pracovať alebo študovať  v zahraničí

Základná štátna jazyková skúška
  Všeobecná štátna jazyková skúška
  PET – Pre-eliminary
  FCE FirstCertificateofEnglish
  CAE – CertificateofAdvancedEnglish
  International English Language Testing System
  TOEFL – Test ofEnglishas a ForeignLanguage
 
  StartDeutsch 1(Goethe Inst.)
  StartDeutsch 2(Goethe Inst.)
  ZD (ZertifikatDeutsch)
  ÖSD (Rakúsky certifikát)
  Goethe- Zertifikat B2
  Goethe- Zertifikat C1
 

Prípravný kurz je časovo náročný a vyžaduje si neustálu domácu prípravu, ale na druhej strane Vám zabezpečí rýchly a kvalitný jazykový postup. Prečo študovať v prípravnom jazykovom kurze? Jazykový certifikát alebo štátna jazyková skúška  je doklad o Vašej dosiahnutej úrovni.

Okrem iného aj:
V prípravných kurzoch učia lektori, ktorí Vám presne stanovia výučbu na konkrétnu skúšku. Sú oboznámení s detailmi každej skúšky a dobre vedia, aké zručnosti a požiadavky sa v jednotlivých skúškach vyžadujú. Súčasťou prípravy sú okrem doporučenej literatúry aj doplnkové testy a materiály potrebné na zvládnutie takejto skúšky.

Typy prípravných kurzov:
Individuálny kurz: 13,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,50 Eur

Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
jazyková škúška k prijímaciemu pohovoru na univerzite
obchodná angličtina, nemčina, španielčina
Business

Kurz pokrýva širokú škálu obchodných tém (práca, ľudia, organizácia, výroba, marketing, reklama, financie, ekonomika, kultúra, jednania, vyjednávania a prezentácie).
Poskytuje všeobecný rozhľad a slovnú zásobu, komunikáciu a písomný prejav potrebný na sebarealizáciu v obchodnom odvetví.
Okrem spomínaného sa naučíte ako pripraviť obhliadku firmy:
 • predstaviť oddelenia firmy, spolupracovníkov a ich pracovné úlohy
 • opísať grafy a diagram, hovoriť o obrate a vývoji kurzu, hovoriť o štruktúre firmy, predstaviť históriu firmy
 • hovoriť o rizikách na pracovisku a opatreniach bezpečnosti na pracovisku
 • naplánovať a organizovať prepravu tovaru
 • viesť telefonické rozhovory
 • zvládnuť obchodnú komunikáciu: pripraviť ponuku, dohodnúť sa s klientom, porozumieť zmluvám, hovoriť o spôsobe platby
 • hovoriť o programe pracovnej schôdze, o marketingových stratégiách, plánovanom obrate
 • pripraviť sa na rozhovor o predaji: predstaviť/opýtať sa na produkt, porovnať produkty
 • viesť rozhovory na veľtrhu tovarov/služieb
Kurz vedený buď slovenskými lektormi (úroveň A2,B1) alebo rodeným rečníkom (B1 - C2).

Individuálny kurz: 13,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,50 Eur

Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
Office

Modelové situácie študijného jazyka v kancelárii. Zahŕňa témy od privítania, nadviazania kontaktu, predstavenie firmy, vedenie návštevy vo firme, telefonickej komunikácie so zákazníkom, odkazy, obchodnú písomnú komunikáciu (maily, formálne a neformálne listy), prezentácie (úvod do prezentácie, grafy, opis slidov), plánovanie termínov, dohodnúť/zrušiť/ preložiť stretnutie, organizáciu stretnutí, vedenie formálnych a neformálnych dialógov.
Kurz vedený slovenskými lektormi (úroveň A2, B1) alebo rodeným rečníkom (úroveň B2-C2).

Individuálny kurz: 13,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,50 Eur

Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
anglický jazyk pre sekretárky
Opatrovateľky

Špeciálny kurz pre tých, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí ako opatrovateľ. Kurz je zameraný na slovnú zásobu a tvorbu viet v rôznych oblastiach, ktoré opatrovatelia vo svojej práci využívajú (lekár, nákupy, varenie, telefonovanie príbuzným/ do nemocnice, bolesti, domáce práce atď.) Okrem slovnej zásoby, študent naberá zručnosti v základnej komunikácii , tvorbe viet a otázok. Učí sa na dané situácie  promptne   a jednoducho reagovať.
Individuálny kurz: 13,00 Eur
Miniskupina: 7,00 Eur
Multi skupina: 5,50 Eur
Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút

Špeciálny kurz pre tých, ktorí si hľadajú prácu v zahraničí ako opatrovateľ
Príprava na pohovor u zamestnávateľa
Príprava na pohovor u  zamestnávateľa

Krátkodobý kurz, ktorý Vás  pripraví na pohovor u nemeckého, španielskeho, anglicky hovoriaceho zamestnávateľa alebo na pohovor v inej krajine. Pomôže Vám gramaticky správne vyjadriť Vaše myšlienky ako aj :
 • odpovedať     na najčastejšie otázky zamestnávateľa
 • hovoriť     o svojich pracovných skúsenostiach, kompetenciách, kvalifikácii
 • porozumieť     pracovnej zmluve
Súčasťou kurzu je aj pomoc pri písaní kvalitného životopisu, žiadosť o prijatie do zamestnania, príp. motivačného listu.

Intenzita kurzu: podľa potreby
Individuálny kurz: 13,00 Eur
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
VIP
Jazykové kurzy pre firmy:

 • Všeobecný kurz jazyka

Všeobecná úroveň  daného jazyka v oblastiach  (písanie, slovná zásoba, komunikácia, čítanie a počúvanie s porozumením) a na všetkých úrovniach pokročilosti.  Na hodinách vás naučíme všeobecnej a praktickej slovnej zásobe a skladbe vety s cieľom zdokonaliť si  plynulosť hovoreného prejavu a využívame modelové situácie z každodenného života, s ktorými sa môžete stretnúť na dovolenke alebo aj pri bežnom rozhovore s cudzincom.  Podnecujeme vás  aby ste sa nebáli reagovať na otázky a snažíme sa odbúravať stres z toho,  že urobíte chyby pri komunikácii. I keď ste úplný začiatočník, rozprávate už od prvej hodiny. Vyučujú lektori zo Slovenska a aj zo zahraničia.

 • Kancelária

Modelové situácie študijného jazyka v kancelárii. Zahŕňa témy od privítania, nadviazania kontaktu, predstavenie firmy, vedenie návštevy vo firme, telefonickej komunikácie so zákazníkom, odkazy, obchodnú písomnú komunikáciu (maily, formálne a neformálne listy), prezentácie (úvod do prezentácie, grafy, opis slidov), plánovanie termínov, dohodnúť/zrušiť/ preložiť stretnutie, organizáciu stretnutí, vedenie formálnych a neformálnych dialógov.

 • Business

Dynamický, flexibilný kurz obchodného jazyka. Prepája výučbu s výučbou obchodných zručností a znalostí a odbornej terminológie. Kurz je doplnený o autentické články z prestížneho ekonomického časopisu. Účastníci kurzu sa učia zvládať modelové situácie a riešenia reálnych problémov.  
Kurz je zameraný na praktické cvičenia a kľúčový jazyk , ktorý je potrebný nie len na bežnú obchodnú komunikáciu, ale aj na vyjednávanie, uzatváranie obchodov, riešenie konfliktov a ústny prejav

Intenzita kurzu: podľa dohody
Cena kurzu : podľa dohody
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: podľa dohody
Jazykové kurzy pre zamestnancov firiem
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah