„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Jazykové kurzy pre deti

  • ELLINKA   4-5
Prvé krôčiky s angličtinou pre deti vo veku 4-5 rokov. Učíme detičky prvým slovám formou hier, básničiek, pesničiek, rozprávok, obrázkov, fyzickej aktivity.  Výučba angličtiny prebieha pod vedením slovenského lektora a  výlučne v danom jazyku – už od prvého kontaktu lektora s dieťaťom.


Zameriavame na výučbu jazyka formou zážitku spojeného s pohybom, čo je typickou črtou pre dieťa.
Hodina sa odohráva v plynulom tempe a zábavne, používajú sa gestá, mimika, obrázky a konkrétne predmety.
Celá hodina pôsobí na dieťa zábavne.
Cieľom je aby sa verbálny prejav dieťaťa rozvinul a formou pohybu sa lepšie zachová slovná zásoba u dieťaťa.
Do výučby tiež zahrňujeme  prepojenie cudzieho jazyka  so životom okolo nás.
Do cudzieho jazyka integrujeme matematiku, prírodovedu, etiku, zemepis ale aj niečo zo sveta financií v navodených situáciách.
 
Individuálny kurz: 12,00 Eur
Miniskupina: 6,00 Eur
Multi skupina: 4,50 Eur

Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
 
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút
Prvé krôčiky s angličtinou pre deti vo veku 4-5 rokov.
Ideálny jazykový kurz pre deti, ktoré sa po prvýkrát začínajú učiť angličtinu
  • ELLINKA   6-7

Popoludňajší program pre deti v predškolskom veku a pre 1. ročník základnej školy. Ideálny jazykový kurz pre deti, ktoré sa po prvýkrát začínajú učiť angličtinu a začínajú si osvojovať čítanie a písanie. Celoročný program zahrňuje aktivity, počas ktorých sa deti učia prerozprávať 6 obrázkových príbehov. Program je doplnený o aktuálne témy(Halloween, Vianoce a Veľká noc). Prirodzene sa učia nové slová, jednoduché vety. Program tiež zahrňuje výtvarné aktivity, hry a pohyb. Kurz je vedený slovenským lektorom výlučne v študijnom jazyku - už od prvého kontaktu lektora s dieťaťom.
 
Individuálny kurz: 12,00 Eur
Miniskupina: 6,00 Eur
Multi skupina: 4,50 Eur
 
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
 
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút
  • ELLINKA   8-9

Štúdium cudzieho jazyka sa kombinuje so širokou škálou živých  aktivít v príjemnom prostredí. Využívame osvedčené učebnice so zábavnými a napínavými  príbehmi. Učíme deti správne čítať, pracovať s textom, písať, tvoriť jednoduché vety, vnímať gramatiku. Neustále opakujeme slovnú zásobu formou hier. Deti si budujú sebavedomie a aj so školskou úlohou sa už ľahšie popasujú.     
 
Individuálny kurz: 12,00 Eur
Miniskupina: 6,00 Eur
Multi skupina: 4,50 Eur
 
Intenzita štúdia: Odporúčame 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
 
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 45 minút
Učíme deti správne čítať, pracovať s textom, písať, tvoriť jednoduché vety, vnímať gramatiku.
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah