„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
citát: Jan Amos Komenský

Anglický jazykRuský jazykFrancúzsky jazykNemecký jazykŠpanielsky jazykSlovenský jazyk

Jazyková škola ELLI

Prejsť na obsah

Jazykové kurzy pre dospelých

Pokrok neznamená z roka na rok nová kniha s vyššou úrovňou alebo nové bez učebnicové metódy, ale ak študent pokročil, dokáže vytvoriť vety, viesť konverzáciu, rozumie "logike" jazyka, a pri tom všetkom to robí rád. Rád chodí na hodiny, má motiváciu. My budeme radi stáť pri vašich úspechoch a napomáhať vášmu pokroku. Myslím si, že neexistuje zlý študent - lektor je zrkadlom jeho úspechu..

Všeobecný kurz cudzieho jazyka
Všeobecný kurz jazyka

 
Všeobecná znalosť daného jazyka vo všetkých oblastiach  (písanie, slovná zásoba, komunikácia, čítanie a počúvanie s porozumením) a na všetkých úrovniach pokročilosti.  Na hodinách vás naučíme  všeobecnej a praktickej slovnej zásobe a skladbe vety s cieľom zdokonaliť si  plynulosť hovoreného prejavu a využívame modelové situácie z každodenného života, s ktorými sa môžete stretnúť na dovolenke  alebo aj pri bežnom rozhovore s cudzincom.  Podnecujeme  vás  aby ste sa nebáli reagovať na otázky a snažíme sa odbúravať stres z toho,  že urobíte chyby pri komunikácii. I keď ste úplný začiatočník, rozprávate už od  prvej hodiny. Vyučujú lektori zo Slovenska a aj zo zahraničia.

 
Individuálny kurz: 14,00 Eur
 
Miniskupina: 7,00 Eur
 
Multi skupina: 5,00 Eur
 
Intenzita štúdia: Odporúčame 1- 2 vyučovacie hodiny týždenne  v popoludňajších hodinách
 
Dĺžka 1 vyučovacej hodiny: 60 minút
Učebné priestory:
M.R. Štefánika 4 (dom Fubor)
4. poschodie
94001  Nové Zámky
elli@elli.sk
0907 787 169 (Konateľka)
035/6402 137 (Kancelária)
ELLI s.r.o., (c) 2020
Návrat na obsah